Nieuws

Nieuwjaarsrede 2020

Nieuwjaarsrede 2020…

“Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt.”

We hebben een uniek jaar achter de rug! We mochten 10 nieuwe leden begroeten! Is dat eerder voorgekomen in deze eeuw, in 20 jaar tijds? Ik vermoed het niet. Wat een kànsen liggen er met zoveel aanwas, maar ook… verantwoordelijkheden.

Ons systeem, onze vereniging, onze  club bestaat en valt bij onze activiteit. Als we niet in beweging komen naar elkaar toe, is het lucht en leegte. Het gaat om de handel en de inzet van capaciteiten, maar evengoed om het sociale aspect. Want wie zich welkom weet en erbij betrokken wordt, kan zich thuis voelen. En wie zich thuis voelt, durft te vragen of zich aan te bieden.

We willen een thuis zijn voor elkaar, een plek waar we voor elkaar klaar staan en soms ook onze eigen plannen aan de kant zetten omdat een ander ons nodig heeft.

We willen een sociaal netwerk zijn, waarin we elkaar ontmoeten. Op een Klets, bij de Ledenvergadering, bij het wandelen of fietsen, bij het gaan naar een film of theatervoorstelling, om zomaar bij een kopje koffie. Maar laten we ook de mensen die niet meer zo goed kunnen meekomen, vooral niet vergeten…

We willen onze vaardigheden en capaciteiten inzetten om er voor elkaar en anderen te zijn. En anderen? Jazeker. Want via de cadeaubonnen kunnen we nog steeds andere mensen voor onze handelsvereniging interesseren!

We willen welkom uitstralen, en bruisende activiteit. En daarvoor zijn we allemaal nodig. Steeds weer opnieuw. Dat we ruim meer dan 20 jaar bestaan en sommige leden er al vanaf het eerste uur meededen, maakt ons zéker niet ‘oud en belegen’.

“Als je de manier verandert waarop je naar de dingen kijkt, dan veranderen de dingen waarnaar je kijkt.”

Kijkend naar onze vereniging denk ik dat dit maar al te waar is. Als we kritisch naar onze vereniging kijken, is er misschien van alles aan te merken en klopt dit niet, en dat niet. Maar als we kijken vanuit acceptatie van hoe ieder van ons is, met liefde en warmte, dan biedt dit niet alleen een andere kijk, maar geeft het ook leven!

Ik daag jullie allemaal uit om ook vandaag elkaar te ontmoeten en nieuwe handelsafspraken te maken. Wevers die al langer aan het ‘netwerk van draden’ weven en wie zich het laatste jaar aanmeldden: Johanna en Harry, Jenny en Vithleem, Nicolette en Evelien, Nicole en Josien, Marieke en de unieke combinatie…. Anita en Conan.

Wat ín je leeft, komt naar buiten! We mogen gelóven in LETS en in de toekomst van onze vereniging! Ik stel voor dat we daarop het glas heffen aan het begin van dit nieuwe jaar!

Heileen,

Voorzitter LETS

Jaarverslag 2018 (extern)

LOKAAL ECONOMISCH TRANSACTIE SYSTEEM - HELLENDOORN JAARVERSLAG 2018

Algemene terugblik

Eind 2018 konden we terugzien op een jaar waarin in de eerste plaats weer de nodige klussen geklaard zijn, gefietst en gewandeld is, films bezocht zijn, sommigen elkaar ontmoet hebben in het theater of rond de maaltijd. We kletsten heel wat af, hadden wederom twee jaarvergaderingen en planden twee uitstapjes.  Ook verwelkomden we 3 nieuwe leden.

We zijn dit jaar verder gegaan met de vernieuwing van ons systeem. We werkten al digitaal en de website was in 2017 in een nieuw jasje gestoken, we noemden ons al LETS Hellendoorn, maar officieel heetten we nog WTS en boekten we onze ledenbijdrage nog over naar de penningmeester van WTS. Dat alles is in 2018 veranderd: de statuten zijn aangepast (met dank aan notariskantoor Oude Engberink), bij de Kamer van Koophandel staan we nu onder onze nieuwe naam geregistreerd en onze ledenbijdrage maakten we eind 2018 over op dezelfde bankrekening als voorheen, maar nu onder de naam penningmeester LETS, Nijverdal.

Voor het eerst gingen we dit afgelopen jaar naar de Beursvloer in de gemeente Hellendoorn. Hier bieden bedrijven en organisaties elkaar gratis en voor niets hun diensten aan. Heileen en Fenny waren hier om een match te maken voor nieuw drukwerk. Onze tegenprestatie leveren we in 2019. Nu kunnen we gewapend met onze nieuwe folder en volgens de communicatievormen van deze tijd naar buiten treden. 

We namen begin 2018 afscheid van Ton die zoveel jaren achtereen ons Weefgetouw (en rechtstreeks en indirect via zijn zoon Leslie: de website) verzorgd heeft. Zijn gezondheid speelde hem teveel parten. Zijn laatste wapenfeit was de verzorging van het bewaarnummer van ons Weefgetouw. Dat stelde de kerngroep voor een nieuw probleem. Gelukkig vonden we iemand bereid om dit stokje over te nemen, bijgestaan door Fenny die hier al jaren ervaring mee heeft. Leslie blijft de website verzorgen.

Meerdere leden kampten in 2018 met lichamelijke problemen.  We worden ouder en met het ouder worden komen de gebreken en bedreigingen. Treft het onszelf niet, dan gaat het wel om ouders, andere familieleden of vrienden. Binnen de vereniging onderhoudt vooral Fenny het contact met de leden, waardoor de kerngroep ontlast wordt.

Op deze en ook op andere manieren proberen we aandacht te hebben voor elkaar, en vooral voor degenen waarvan we weten dat zij door ziekte, ongemak of andersoortige problemen getroffen worden. Want ook daarin delen we onze ‘schat’. De schat van ‘onderling contact en aandacht voor elkaar’ en van ‘het delen en inzetten van onze kennis en vaardigheid’.

Eind 2018 zag het tweede bewaarnummer van het Weefgetouw, met een fraaie nieuwjaarskaart, het licht. Nu met een kleurrijk omslag en weer met het complete overzicht van ‘vraag en aanbod’ en alle belangrijke gegevens voor ons als leden. We gaan 2019 in met 29 Leden en 12 Donateurs die het LETS in de gemeente Hellendoorn een warm hart toedragen.

Het hele archief is nu gehuisvest bij Jannie. De contacten met de Historische Vereniging hebben geen resultaat gehad. Ze hebben niet veel ruimte en er moet waarschijnlijk voor betaald worden.

Fenny en Rikie zijn naar een bijeenkomst, ‘Cultuurpret voor een klein Budget’ geweest, georganiseerd door de gemeente. Wij zijn daar verder niet meer bij betrokken geweest.

 

Kletsen

Op 6 januari was de Nieuwjaarsklets, op 22 maart en 6 september de Ledenvergaderingen. De andere Kletsen waren op 7 februari, 18 april, 24 mei, 13 juni, 10 oktober en 22 november. Op 22 november heeft Heileen verteld over woongemeenschap De Wonne in Almelo. Steevast maken we voor deze vergaderingen dankbaar gebruik van het Helmerink in Nijverdal. We krijgen deze avonden altijd een gastvrije ontvangst.

Gezamenlijke uitjes

In 2018 zijn er twee uitjes georganiseerd. De eerste was naar Museum More in kasteel Ruurlo op 23 juni 2019. Hier was een expositie over het werk en leven van Carel Wilmink en creaties van modeontwerpster Fong Leng. Het tweede uitje was naar Kasteel Nijenhuis in Heino, waar de beeldentuin en huis bezichtigd kunnen worden. Vaak worden de uitjes afgesloten met een gezamenlijk etentje in Nijverdal. Zo ook deze keer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG)

Op de ledenvergadering op 6 september is eveneens gesproken over het protocol in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens die bij organisaties zijn opgeslagen. Daarna is het concept aangepast.

Ons ledencontact

Fenny geeft voorlichting aan potentiële nieuwe leden en helpt ze op weg. Ze tast met hen af wat hun aanbod zou kunnen zijn. Ze doet de inschrijving en handelt dit netjes af. Daarnaast houdt ze contact met de leden die met ziekte en ongemak te kampen hebben en stuurt ze kaarten naar leden bij bijzondere gelegenheden. Dit doet ze namens de kerngroep en onzes inziens ook heel plezierig en accuraat.

Financiën

Frans beheerde de penningen in het grootste deel van 2018. Hij betaalt de declaraties en facturen, stelt de begroting en afrekening op en heeft contact met de gemeente over mogelijke subsidies. Daarnaast verzoekt hij de leden om de ledenbijdrage en donateurs om hun bijdrage over te maken. Ieder lid betaalt € 13,20 per jaar aan contributie (een deel van de leden kan hiervoor een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente Hellendoorn).

Cyclos en de website

De website is erop gericht om potentiële deelnemers al enige informatie te verstrekken. In Cyclos worden al onze transacties genoteerd en zien we in één oogopslag hoeveel we gehandeld hebben en wat ons actuele saldo is. Ton heeft het beheer van Cyclos aan Frans overgedragen. Frans doet de wevertjesadministratie voor de computerloze leden en houdt het systeem op orde. De website wordt beheerd door Leslie. In 2017 bouwde hij onze website, hij kent onze vereniging en weet snel en accuraat te handelen.


De kerngroep

De kerngroep houdt zich met diverse zaken bezig, zoals de voorbereiding van de statutenwijziging, de organisatie van de ledenvergaderingen en de Kletsen, de overdracht van Cyclos, de organisatie van de stand op de Sport- en Cultuurmarkt, overleg over het beheer van de website en coördinatie en beleid in het algemeen.. De verschillende taken zijn over de vijf kerngroepsleden verdeeld. De kerngroep kwam in 2018 zes keer samen.

De zittende kerngroepsleden zijn nu: Heileen (voorzitter), Rikie (secretaris/notulist), Frans (penningmeester/beheer Cyclos), Jannie (ruilbemiddelaar/vertrouwenspersoon) en Henny (organisatie Kletsen/infomarkten).

Nijverdal, 12 maart 2019

De Kerngroep

Handelingen van 2018

Hoe is er gehandeld in 2018?

Elk jaar wordt er voor de Ledenvergadering een overzicht gemaakt van het aantal verschillende handelingen van het jaar ervoor. In 2018 werden er in totaal 180 handelingen verricht.

Het blijkt elk jaar weer dat het grootste aantal handelingen voor het systeem wordt gedaan. Leden kunnen op allerlei manieren wevertjes verdienen door iets te doen voor het systeem. Dat varieert van het bezorgen van post, stukjes schrijven voor het Weefgetouw, bestuurlijke taken tot het bakken van cake voor de Klets. In totaal waren dat 75 handelingen in 2018.

Met 23 handelingen is de meest gevraagde categorie ‘klussen in en om het huis’, gevolgd door ‘naai- en verstelwerk’ met 16 handelingen en ‘gebruiksgoederen’ met 13 handelingen.’

Ook klussen als ‘huishoudelijk werk’ en ‘tuinonderhoud’ (allebei12) werden veel verricht.

Overige categorieën zijn ‘computerhulp’ (4), ‘fietsreparatie’ (3), ‘persoonlijke verzorging’ (3), ‘presentatie Klets’ (1), ‘autoreparatie’ (2), ‘uitlenen materiaal’ (3) en ‘organiseren van activiteiten’ (6).

Het lid dat de meeste handelingen verrichtte deed dat bijna tweemaal per maand, namelijk 21 keer en degene die de meeste handelingen vroeg deed dat precies tweemaal per maand, namelijk 24 keer.

Bij elke handeling zijn er twee winnaars: degene die iets laat doen en degene die iets voor een ander doet. Elke klus geklaard is wevertjes waard!

Handelingen 2017

Hoe is er gehandeld in 2017?

Elk jaar wordt er voor de Ledenvergadering een overzicht gemaakt van het aantal verschillende handelingen van het jaar ervoor.

Het blijkt elk jaar weer dat het grootste aantal handelingen voor het systeem wordt gedaan. Leden kunnen op allerlei manieren Wevertjes verdienen door iets te doen voor het systeem. Dat varieert van het bezorgen van post, stukjes schrijven voor het Weefgetouw, bestuurlijke taken tot het bakken van cake voor de Klets. In totaal waren dat 105 handelingen in 2017.

De echte winnaar is echter ‘Klussen in en om het huis’ met 39 handelingen, gevolgd door ‘Gebruiksgoederen’ (zoals bij de Ruilbeurs die we in 2017 nog hadden) met 27 handelingen en pal daarachter 26 handelingen voor ‘Vervoer’. Ook ‘Huishoudelijk werk’, ‘Naai- en verstelwerk’ en ‘Tuinonderhoud’ werden veel verricht.

Overige categorieën zijn ‘Computerhulp’, ‘Fietsreparatie’, ‘Persoonlijke verzorging’, ‘Presentatie Klets’, ‘Autoreparatie’, ‘Uitlenen materiaal’ en ‘Organiseren van activiteiten’.

In totaal werden er 291 handelingen verricht.

Het lid dat de meeste handelingen verrichtte deed dat bijna 2 per maand, namelijk 23 en degene die de meeste handelingen vroeg deed dat iets meer dan 1 per maand, namelijk 14.

Bij elke handeling zijn er twee winnaars: degene die iets laat doen en degene die iets voor een ander doet. Elke klus geklaard is Wevertjes waard!

Nieuwe statuten voor LETS

Nieuwe statuten voor LETS

Op vrijdag 12 oktober 2018 was het eindelijk zover! Op die dag konden voorzitter Heileen en secretaris Rikie de nieuwe statuten ondertekenen bij het notariskantoor Oude Engberink in Nijverdal (www.notariskantooroudeengberink.nl).

De statutenwijziging was noodzakelijk vanwege de naamsverandering van WTS in LETS. Bij de Kamer van Koophandel stonden we ingeschreven als Wevers Transactie Systeem (WTS) en dat moest natuurlijk officieel veranderd worden in Lokaal Economisch Transactie Systeem (LETS).

We hadden hiervoor prijsopgave bij verschillende notariskantoren opgevraagd. Notariskantoor Oude Engberink was ons, vooral door de doelstelling van LETS, zeer ter wille en berekende ons alleen de kostprijs van de statutenwijziging, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.

Voor het wijzigen van statuten komt er nog heel wat kijken! De voorgestelde wijzigingen moeten minstens twee weken van te voren naar alle leden verzonden worden en de statuten zelf moeten tijdens die twee weken ter inzage beschikbaar zijn voor alle leden. Tenminste twee derde van de leden moet aanwezig zijn of zich officieel laten vertegenwoordigen op de Ledenvergadering en instemmen met de wijzigingen. Op de Ledenvergadering van 6 september waren 19 leden aanwezig en 3 hadden een volmacht gegeven. Een mooi resultaat: 22 van de 27 leden stemden officieel in met de nieuwe statuten!

Gelukkig is dit alles naar wens verlopen en konden de nieuwe statuten getekend worden. Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Notariskantoor Oude Engberink die ons zo voortreffelijk geholpen hebben bij het realiseren van de nieuwe statuten.

Succesverhaaltjes

Succes 1

Onlangs heeft mijn persoonlijke ramenwasster, Mientje geheten, mijn ramen weer gewassen, niet omdat ze zo vreselijk smerig waren, maar gewoon omdat dat nu eenmaal geregeld gedaan moet worden.

Toen ik nakeek wanneer ze voor het laatst geweest was om de ramen te doen, bleek dat meer dan een jaar geleden geweest te zijn! Er is echt niemand anders intussen bezig geweest, in kabouters geloof ik ook niet! Dus wil je ook heel lang door schone ramen kunnen kijken, vraag dan ook Mientje! Aan de andere kant sneu voor haar dat ik haar niet vaker nodig heb!!

Succes 2

De afgelopen maanden heb ik nogal eens een beroep gedaan op mijn privé-naaister, Marietje geheten, als ik weer een nieuwe broek gekocht had die korter gemaakt moest worden. Marietje kort ze niet alleen in, maar haar nazorg is ook voortreffelijk! Nieuwe broeken hebben bij mij de slechte eigenschap dat ze rond de taille te wijd zijn en dan kan het gebeuren dat zo’n nieuwe broek binnen de kortste keren halverwege m’n kont hangt! Marietje heeft wel een oplossing! Ook voor het probleem als het elastiek te ‘slok’ is (dialectsprekers weten meteen wat ik bedoel en de anderen snappen ook wel dat ie dan te wijd is!) heeft zij een oplossing! Er zijn trouwens nog meer leden die die kwaliteiten hebben.

Succes 3

Ai, mijn sleutel is in het slot van de achterdeur van mijn garage afgebroken. Maandenlang steek ik mijn kop in het zand en met kunst en vliegwerk lukt het me om mijn tuingereedschap te bereiken. Uiteindelijk de Handyman van LETS gevraagd om mij te helpen de deur te openen en de cilinder van het slot te vervangen. Voor mij een onmogelijke klus, voor hem? Een uitdaging! Op ingenieuze wijze verwijdert hij de afgebroken sleutel en dan is het vervangen van de cilinder nog een peulenschil. Weer een klus geklaard, en zéker wevertjes waard!

Cultuurmarkt

Cultuurmarkt

Zaterdagmiddag 9 juni hebben we met LETS weer behoorlijk aan de weg kunnen timmeren op de Sport- en Cultuurmarkt in het centrum van Nijverdal. De weersomstandigheden waren perfect (soms zelfs te warm!) en de sfeer was uitstekend!

Tijdens de gesprekken was meestal de eerste vraag: ‘Bestaat dat dan nog!?’. Inderdaad, we bestaan al meer dan 21 jaar! We konden dan ook vol trots naar onze kraam wijzen waar actieve leden alle nodige informatie konden geven. We kregen heel veel positieve reacties, helaas soms van mensen die niet in de gemeente Hellendoorn woonachtig zijn, maar wel geïnteresseerd raakten en in hun eigen woonplaats zouden uitzoeken of daar ook een LETS-groep actief is. ‘Toch wel een heel goed systeem’, was de meest gehoorde reactie!

We denken dat we enkele mensen zo enthousiast gemaakt hebben dat ze zich als lid gaan aanmelden.

Mocht u nu ook, tijdens het lezen van dit nieuws, geïnteresseerd zijn, meldt u zich dan aan via het genoemde e-mailadres of telefoonnummer.