Nieuwe statuten voor LETS

Nieuwe statuten voor LETS

Op vrijdag 12 oktober 2018 was het eindelijk zover! Op die dag konden voorzitter Heileen en secretaris Rikie de nieuwe statuten ondertekenen bij het notariskantoor Oude Engberink in Nijverdal (www.notariskantooroudeengberink.nl).

De statutenwijziging was noodzakelijk vanwege de naamsverandering van WTS in LETS. Bij de Kamer van Koophandel stonden we ingeschreven als Wevers Transactie Systeem (WTS) en dat moest natuurlijk officieel veranderd worden in Lokaal Economisch Transactie Systeem (LETS).

We hadden hiervoor prijsopgave bij verschillende notariskantoren opgevraagd. Notariskantoor Oude Engberink was ons, vooral door de doelstelling van LETS, zeer ter wille en berekende ons alleen de kostprijs van de statutenwijziging, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.

Voor het wijzigen van statuten komt er nog heel wat kijken! De voorgestelde wijzigingen moeten minstens twee weken van te voren naar alle leden verzonden worden en de statuten zelf moeten tijdens die twee weken ter inzage beschikbaar zijn voor alle leden. Tenminste twee derde van de leden moet aanwezig zijn of zich officieel laten vertegenwoordigen op de Ledenvergadering en instemmen met de wijzigingen. Op de Ledenvergadering van 6 september waren 19 leden aanwezig en 3 hadden een volmacht gegeven. Een mooi resultaat: 22 van de 27 leden stemden officieel in met de nieuwe statuten!

Gelukkig is dit alles naar wens verlopen en konden de nieuwe statuten getekend worden. Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Notariskantoor Oude Engberink die ons zo voortreffelijk geholpen hebben bij het realiseren van de nieuwe statuten.

Share post