Jaarverslag 2018 (extern)

Jaarverslag 2018 (extern)

LOKAAL ECONOMISCH TRANSACTIE SYSTEEM - HELLENDOORN JAARVERSLAG 2018

Algemene terugblik

Eind 2018 konden we terugzien op een jaar waarin in de eerste plaats weer de nodige klussen geklaard zijn, gefietst en gewandeld is, films bezocht zijn, sommigen elkaar ontmoet hebben in het theater of rond de maaltijd. We kletsten heel wat af, hadden wederom twee jaarvergaderingen en planden twee uitstapjes.  Ook verwelkomden we 3 nieuwe leden.

We zijn dit jaar verder gegaan met de vernieuwing van ons systeem. We werkten al digitaal en de website was in 2017 in een nieuw jasje gestoken, we noemden ons al LETS Hellendoorn, maar officieel heetten we nog WTS en boekten we onze ledenbijdrage nog over naar de penningmeester van WTS. Dat alles is in 2018 veranderd: de statuten zijn aangepast (met dank aan notariskantoor Oude Engberink), bij de Kamer van Koophandel staan we nu onder onze nieuwe naam geregistreerd en onze ledenbijdrage maakten we eind 2018 over op dezelfde bankrekening als voorheen, maar nu onder de naam penningmeester LETS, Nijverdal.

Voor het eerst gingen we dit afgelopen jaar naar de Beursvloer in de gemeente Hellendoorn. Hier bieden bedrijven en organisaties elkaar gratis en voor niets hun diensten aan. Heileen en Fenny waren hier om een match te maken voor nieuw drukwerk. Onze tegenprestatie leveren we in 2019. Nu kunnen we gewapend met onze nieuwe folder en volgens de communicatievormen van deze tijd naar buiten treden. 

We namen begin 2018 afscheid van Ton die zoveel jaren achtereen ons Weefgetouw (en rechtstreeks en indirect via zijn zoon Leslie: de website) verzorgd heeft. Zijn gezondheid speelde hem teveel parten. Zijn laatste wapenfeit was de verzorging van het bewaarnummer van ons Weefgetouw. Dat stelde de kerngroep voor een nieuw probleem. Gelukkig vonden we iemand bereid om dit stokje over te nemen, bijgestaan door Fenny die hier al jaren ervaring mee heeft. Leslie blijft de website verzorgen.

Meerdere leden kampten in 2018 met lichamelijke problemen.  We worden ouder en met het ouder worden komen de gebreken en bedreigingen. Treft het onszelf niet, dan gaat het wel om ouders, andere familieleden of vrienden. Binnen de vereniging onderhoudt vooral Fenny het contact met de leden, waardoor de kerngroep ontlast wordt.

Op deze en ook op andere manieren proberen we aandacht te hebben voor elkaar, en vooral voor degenen waarvan we weten dat zij door ziekte, ongemak of andersoortige problemen getroffen worden. Want ook daarin delen we onze ‘schat’. De schat van ‘onderling contact en aandacht voor elkaar’ en van ‘het delen en inzetten van onze kennis en vaardigheid’.

Eind 2018 zag het tweede bewaarnummer van het Weefgetouw, met een fraaie nieuwjaarskaart, het licht. Nu met een kleurrijk omslag en weer met het complete overzicht van ‘vraag en aanbod’ en alle belangrijke gegevens voor ons als leden. We gaan 2019 in met 29 Leden en 12 Donateurs die het LETS in de gemeente Hellendoorn een warm hart toedragen.

Het hele archief is nu gehuisvest bij Jannie. De contacten met de Historische Vereniging hebben geen resultaat gehad. Ze hebben niet veel ruimte en er moet waarschijnlijk voor betaald worden.

Fenny en Rikie zijn naar een bijeenkomst, ‘Cultuurpret voor een klein Budget’ geweest, georganiseerd door de gemeente. Wij zijn daar verder niet meer bij betrokken geweest.

 

Kletsen

Op 6 januari was de Nieuwjaarsklets, op 22 maart en 6 september de Ledenvergaderingen. De andere Kletsen waren op 7 februari, 18 april, 24 mei, 13 juni, 10 oktober en 22 november. Op 22 november heeft Heileen verteld over woongemeenschap De Wonne in Almelo. Steevast maken we voor deze vergaderingen dankbaar gebruik van het Helmerink in Nijverdal. We krijgen deze avonden altijd een gastvrije ontvangst.

Gezamenlijke uitjes

In 2018 zijn er twee uitjes georganiseerd. De eerste was naar Museum More in kasteel Ruurlo op 23 juni 2019. Hier was een expositie over het werk en leven van Carel Wilmink en creaties van modeontwerpster Fong Leng. Het tweede uitje was naar Kasteel Nijenhuis in Heino, waar de beeldentuin en huis bezichtigd kunnen worden. Vaak worden de uitjes afgesloten met een gezamenlijk etentje in Nijverdal. Zo ook deze keer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG)

Op de ledenvergadering op 6 september is eveneens gesproken over het protocol in verband met de bescherming van de persoonlijke gegevens die bij organisaties zijn opgeslagen. Daarna is het concept aangepast.

Ons ledencontact

Fenny geeft voorlichting aan potentiële nieuwe leden en helpt ze op weg. Ze tast met hen af wat hun aanbod zou kunnen zijn. Ze doet de inschrijving en handelt dit netjes af. Daarnaast houdt ze contact met de leden die met ziekte en ongemak te kampen hebben en stuurt ze kaarten naar leden bij bijzondere gelegenheden. Dit doet ze namens de kerngroep en onzes inziens ook heel plezierig en accuraat.

Financiën

Frans beheerde de penningen in het grootste deel van 2018. Hij betaalt de declaraties en facturen, stelt de begroting en afrekening op en heeft contact met de gemeente over mogelijke subsidies. Daarnaast verzoekt hij de leden om de ledenbijdrage en donateurs om hun bijdrage over te maken. Ieder lid betaalt € 13,20 per jaar aan contributie (een deel van de leden kan hiervoor een beroep doen op het declaratiefonds van de gemeente Hellendoorn).

Cyclos en de website

De website is erop gericht om potentiële deelnemers al enige informatie te verstrekken. In Cyclos worden al onze transacties genoteerd en zien we in één oogopslag hoeveel we gehandeld hebben en wat ons actuele saldo is. Ton heeft het beheer van Cyclos aan Frans overgedragen. Frans doet de wevertjesadministratie voor de computerloze leden en houdt het systeem op orde. De website wordt beheerd door Leslie. In 2017 bouwde hij onze website, hij kent onze vereniging en weet snel en accuraat te handelen.


De kerngroep

De kerngroep houdt zich met diverse zaken bezig, zoals de voorbereiding van de statutenwijziging, de organisatie van de ledenvergaderingen en de Kletsen, de overdracht van Cyclos, de organisatie van de stand op de Sport- en Cultuurmarkt, overleg over het beheer van de website en coördinatie en beleid in het algemeen.. De verschillende taken zijn over de vijf kerngroepsleden verdeeld. De kerngroep kwam in 2018 zes keer samen.

De zittende kerngroepsleden zijn nu: Heileen (voorzitter), Rikie (secretaris/notulist), Frans (penningmeester/beheer Cyclos), Jannie (ruilbemiddelaar/vertrouwenspersoon) en Henny (organisatie Kletsen/infomarkten).

Nijverdal, 12 maart 2019

De Kerngroep