2020

2020 Featured

In 2020 hebben we helaas maar drie keer een ledenbijeenkomst, de zogeheten Klets, kunnen houden.
Op 4 januari hadden we onze Nieuwjaarsklets, waar heel veel enthousiaste leden aanwezig waren en op 12 februari hielden we een ‘gewone’ Klets.
Onze jaarlijkse Ledenvergadering zou op 19 maart plaatsvinden, maar toen kwam corona roet in het eten gooien.

We misten onze maandelijkse bijeenkomsten heel erg en konden tijdenlang ook geen klussen voor elkaar doen. Gelukkig was het wel mogelijk om via telefoon en e-mail contact met elkaar te houden. Ook ons jaarlijkse uitje kon niet doorgaan. Aan het begin van de zomer werden er weer heel voorzichtig klussen opgepakt, altijd met inachtneming van alle coronamaatregelen.

Eind juni kwam de Kerngroep voor het eerst weer bij elkaar, in de tuin bij Jannie. Het was fijn elkaar weer in de ogen te kunnen kijken! We besloten de uitgestelde Ledenvergadering, zo mogelijk, in september te houden. Voor een bestuurswisseling hadden we de toestemming van de leden nodig.

Gelukkig konden we op 10 september terecht in De Huiskamer, die groot genoeg was voor de 20 aanwezige leden. Meer dan twee derde van de leden stemde in met de bestuurswisseling.

In oktober zouden we weer een Klets houden in de Huiskamer maar die moest helaas op het laatste moment afgezegd worden. Het ziet ernaar uit dat er dit jaar geen Kletsen meer komen. Wel kunnen we, als we de regels goed in achtnemen, klussen voor elkaar blijven doen.

We hopen met ons allen dat 2021 nieuwe mogelijkheden voor ons heeft!

Share post